Nu startar ett center för hållbar stadsutveckling och samhällsbyggnad i Barkarby, Järfälla. Järfällahus blir en av delägarna i bolaget som blir en arena för innovativ utveckling.

Barkarby Science blir en utvecklingsarena i Järfälla för forskning, innovation och utbildning inom samhällsbyggnad och hållbar stadsutveckling. Barkarbystaden växer allra mest i Järfälla, och den expansion och det geografiska läge som staden har, innebär nu också en unik möjlighet till samarbete och dialog mellan aktörer och intressenter kring hållbar samhällsutveckling.

Barkarby Science blir en plattform där näringsliv, akademi och samhälle tillsammans kan ta fram ny teknik som snabbt testas i verkliga förhållanden och därigenom får praktisk tillämpning. Aktörerna ska kunna verka för och understödja högre utbildning och forskning samt skapa förutsättningar för arbetstillfällen och projekt där ny teknik och nya metoder för långsiktigt hållbar stadsutveckling kommer att användas.

– Våra ambitioner för Järfälla är skyhöga. Barkarbystaden ska bli den bästa staden att bo, jobba och leva i. Ambitionen är att sätta nationellt fokus på det arbete inom samhällsutveckling och stadsbyggnad som Järfälla bedriver, och med det här samarbetet kommer innovativa lösningar inom hållbar samhällsbyggnad att kunna utvecklas och förverkligas här i Järfälla, säger Mikael Jämtsved, Järfällahus styrelseordförande (MP).

ab bstaden

Initiativet är taget av Järfälla kommun och i samarbetet ingår förutom Järfällahus också Atrium Ljungberg, E.ON Värme Sverige, NCC, Scania och Skanska. Akademin representeras av ett samarbete med Södertörns högskola, och det förs långt gångna samtal om samarbete även med KTH. Ärendet om bildande av Barkarby Science beslutas på kommunstyrelsen i Järfälla den 4 december och därefter i kommunfullmäktige den 18 december.

Järfälla kommun kommenterar initiativet:
– Nu tar vi Barkarby Science från idé till genomförande i ett unikt samarbete mellan näringsliv, akademi och kommun. Det är också otroligt glädjande att Järfällahus har valt att samarbeta med Barkarby Science när vi nu tillsammans med några av branschens största aktörer utvecklar – och ger möjlighet att tillämpa – framtidens lösningar inom stadsbyggnad, mobilitet och smarta energilösningar, säger kommunstyrelsens ordförande i Järfälla, Claes Thunblad (S).

Redaktionen