LÄSVÄRDA NYHETER FRÅN BRANSCHEN
Redaktionen Publicerat 23rd Feb

Örebro: Planprogram för Södra Ladugårdsskogen – Adolfsberg

Södra Ladugårdsskogen är ett 155 hektar stort område söder och öster om Adolfsberg. Här pekar den långsiktiga planeringen ut mark...

Redaktionen Publicerat 22nd Feb

Kompetensbrist bromsar IoT-satsningar inom byggsektorn

Förutsättningarna i Sverige för uppkopplade lösningar är goda anser företagen. Samtidigt saknar många både kunskap och resurser...

Redaktionen Publicerat 23rd Feb

Ny arena på Gavlehov snart färdig

Den nya friidrotts- och sportarenan på Gavlehov i...

Redaktionen Publicerat 22nd Feb

Lägre utbud och högre intresse för fjällbostäder

Bostadsutbudet på Sveriges största fjälldestinationer...

Redaktionen Publicerat 22nd Feb

Nya idrottshallar vid Kämpetorpsskolan i Älvsjö

I stadsdelen Kabelverket i Älvsjö arbetar AIX sedan tidigare med...

Redaktionen Publicerat 20th Feb

Nu startar ombyggnationen av Norrlandsoperans entré, kostymateljé och restaurang

Norrlandsoperans kostymateljé byggs ut för att förbättra arbetsmiljön....

Redaktionen Publicerat 16th Feb

Nu börjar arbetet på Studenternas idrottsplats i Uppsala

Arbetet med att bygga en ny fotbollsarena och att anpassa Studenternas...

Redaktionen Publicerat 23rd Feb

Wihlborgs hyr ut till JM i Malmö

Wihlborgs har tecknat hyresavtal med bostadsföretaget JM om 1 400 m2 i kvarteret Sirius som byggs i Nyhamnen i Malmö. Sirius ligger intill...

Redaktionen Publicerat 20th Feb

Byggboom? Ja! Projekteringsfeber? Absolut! Ny färsk rapport från Sverige Bygger visar att det råder projekteringsfeber

Det råder projekteringsfeber i Sverige! Den korta sammanfattningen av den omfattande rapporten (69 sidor) är att det råder byggboom...

Barometerindikatorn, som sammanfattar hushållens och företagens syn på ekonomin, steg till 110,1 i december från 106,7 i november. Nivån visar på...

Under 2016 och 2017 ökar sysselsättningen med 140 000 personer. Samtidigt minskar arbetslösheten från 7,5 procent 2015 till 6,6 procent 2017. En ännu...

Migrationsverkets boendesituation för asylsökande är nu akut. De senaste sju dagarna har 8 886 personer sökt asyl i Sverige. Tillgången på nya platser...

DUC303 är en ny batteridriven kedjesåg från Makita. Sågen är utrustad med en kraftig kolborstfri motor med direktdrift samt XPT*-teknologi för förbättrad...

City Stormix och City Stormix Mönster är två moderna stenmixar i större format. Med en stenmix får markbeläggningen ett intressant och mer livfullt...

För att en brandsäker vägg även ska klara mekanisk påverkan har det tidigare behövts tyngre konstruktioner i framförallt betong. Nu ritas kartan...

Södra Ladugårdsskogen är ett 155 hektar stort område söder och öster om Adolfsberg. Här pekar den långsiktiga planeringen ut mark som...

Norrlandsoperans kostymateljé byggs ut för att förbättra arbetsmiljön. De två befintliga entréerna samlas i en gemensam entré och restaurangen...

”I ärendet Nobel Center har Länsstyrelsen bedömt att endast angränsande fastighetsägare haft rätt att överklaga beslutet att anta...

DUC303 är en ny batteridriven kedjesåg från Makita. Sågen är utrustad med en kraftig kolborstfri motor med direktdrift samt XPT*-teknologi för förbättrad...

City Stormix och City Stormix Mönster är två moderna stenmixar i större format. Med en stenmix får markbeläggningen ett intressant och mer livfullt...

Fyra städer från norr till söder, deltagarrekord med över 2 000 deltagare, 30 nöjda utställare och flertalet intressanta seminarier summerar de två...