2015 var Weber först på marknaden med 10-årigt funktionsansvar för vårt P-märkta fasadsystem Serporoc. Nu utökar man ansvaret till att även gälla fasader renoverade med Serporoc. Det innebär att Weber tar ansvar för systemet i 10 år efter renoveringen.

Webers Serporoc är ett väl beprövat fasadsystem som funnits på marknaden i 40 år. Det är ett system som man är trygg med ger en bekymmersfri fasad i många år. Därför har man nu valt att utöka ansvaret till att även gälla fasader renoverade med Serporoc på konstruktioner som Leca Block, lättklinkerelement, betong, tegel och lättbetong.

Funktionsansvaret är förbehållet arbeten utförda av Certifierade Weber Fasadentreprenörer, samarbetspartners som vi vet har en god kunskap om Webers system. Det är ett led i att stärka vårt samarbete och förenkla valet för slutkund.

– Våra Certifierade Weber Fasadentreprenörer investerar mycket tid- och på så vis pengar- i att utbilda sig via vår utbildningsverksamhet på weberinstitutet”, säger Stefan. ”Vi vet att de har kunskapen för att utföra ett professionellt jobb. Med en entreprenör som har gedigen kunskap om våra system får slutkunden en snygg, hållbar och trygg fasad. Med en funktionsgaranti på det bör valet bli enklare för kunden, säger Stefan Kanda, Konceptchef Fasad.

Redaktionen