Stockholm, Malmö, Uppsala och Örebro. Trots att tre av dem har betydligt färre invånare än Göteborg började de bygga fler lägenheter under årets första kvartal än vad rikets andra stad lyckades åstadkomma.

Det här skriver Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige och Marie Lindén, bostadspolitiskt sakkunnig Hyresgästföreningen västra Sverige.

SCB, Statiska Centralbyrån, redovisade nyligen statistik över hur mycket som började byggas i Sverige under första kvartalet i år. Siffrorna som ännu så länge är preliminära visar att det handlar om 21250 nya lägenheter. Det är 45 procent fler lägenheter än motsvarande period förra året.

Majoriteten av lägenheterna, 17600 byggs i flerbostadshus, också det en ökning jämfört med 2016, Till detta kommer även ett tillskott på cirka 1200 lägenheter genom påbörjad ombyggnad.

Det är glädjande siffror för riket och för de många kommuner som brottats med bostadsunderskott, men för Göteborgs del visar det tyvärr tydligt på att det finns något ”grus i maskineriet”.

Trots stor bostadsbrist och med närmare 200 000 personer i Boplats Göteborgs kö, så har staden inte lyckats få den fart på bostadsbyggandet som krävs. Något som drabbar stora befolkningsgrupper, inte minst unga vuxna där i dag var fjärde ung i åldern 20-27 år i vår region bor kvar hemma hos föräldrarna.

Det räcker att ta en titt på siffrorna för att inse problematiken. Medan Stockholm började bygga 1440 nya lägenheter i flerbostadshus, Malmö 1214, Uppsala 982 och Örebro 845 blev slutsumman för Göteborgs del blygsamma 703 stycken. Eller 702 om man ska tro den senaste rapporteringen från Göteborgs stads fastighetskontor.

Nu spelar naturligtvis denna enda lägenhet ingen som helst roll för helhetsbilden. Göteborg som i kraft av sin befolkningsstorlek borde inta andraplatsen är förbisprunget av tre betydligt mindre kommuner,

Varför går det då så trögt i Göteborg? Det finns säkert många förklaringar och kanske är bristande samordning mellan olika förvaltningar en av dem. Men ska de många och vidlyftiga planer staden presenterat bli annat än planer krävs verkligen att någon drar ut proppen, kavlar upp ärmarna, att planarbeten påskyndas och att byggkranarna kommer på plats.

För under de kommande tio åren ska Göteborg få ett tillskott av cirka 53000 nya bostäder. Detta enligt fastighetskontorets prognos för bostadsbyggandet 2017-2026.

De flesta av bostäderna under de här åren blir i flerfamiljshus med fördelningen hälften hyresrätter, inklusive studentbostäder, och hälften bostadsrätter.

I år beräknar fastighetskontoret att 3000 bostäder blir inflyttningsklara. Om två år byggs det dubbelt så många och år 2021 ökar det till cirka 8000 färdiga bostäder.

Politiken har pekat ut målet att enbart de allmännyttiga bostadsföretagen inom Framtiden-koncernen i Göteborg från och med nästa år ska bygga 1400 nya lägenheter/år.

Vi hoppas verkligen att fastighetskontoret får rätt i sin prognos och att Framtidskoncernen lyckas med sitt uppdrag. För vi kan inte fortsätta att stå i skamvrån och vara en kommun som inte klarar att förse vare sig sina nuvarande och kommande invånare med bostäder.

Förutom att det behövs betydligt fler bostäder måste det fram bostäder med hyror som människor har råd att betala. Därför uppmanar vi stadens kommunala och privata fastighetsägare; använd det statliga investeringsbidrag som finns för att hålla hyrorna nere och ge fler chansen att få ett hem.

Anna Lönn Lundbäck, regionchef Hyresgästföreningen västra Sverige
Marie Lindén, bostadspolitiskt sakkunnig Hyresgästföreningen västra Sverige

Redaktionen