Med kreativa tankar och visioner om hur vi kommer att leva, bo och arbeta är SSARK idag en efterfrågad partner i de svenska städernas allt mer progressiva stadsutveckling. Framgången är att sammankoppla kontorets olika affärsområden och låta de unika kompetenserna stärka varandra.

– SSARK gestaltar allt ifrån den större stadsbilden till de mindre lokala miljöerna, vi är Små nog att bry oss om det lilla – Stora nog att hantera det komplexa, säger Ari Leinonen, vd.

I kväll firar kontoret både sitt 20 års jubileum och de nya framgångarna med att bjuda in kunder, samarbetspartners och beslutfattare till sin fest.

– Det är med glädje och stolthet som vi alla inom SSARK ser fram i mot att fira detta tillsammans med de som bidragit till kontorets utveckling, säger Ari Leinonen, vd.

Scheiwiller Svensson Arkitektkontor AB är sedan starten 1996 ett partnerägt företag med drygt 40 medarbetare som i dag omsätter ca 50 miljoner. Verksamheten omfattar idag affärsområdena Kontor, Bostäder, Handel och Industri

– Resultaten från den senaste kundundersökingen visar att kontorets starka förtroende på marknaden är fortsatt högt vilket skapar en stabil grund för fortsatt tillväxt, säger Gunnar Mässing, styrelseordförande SSARK.

Redaktionen