Ledande politiker öppnade dörrar för nya dialoger med byggbranschen. Och tunga aktörer inom hela byggprocessen diskuterade nya former för tillitsfullt samarbete – där brukarnas krav styr. Årets upplaga av Samhällsbyggararenan i Almedalen blev en språngbräda mot ny och konkret samverkan.

Från måndag till torsdag genomfördes närmare 20 olika evenemang på Samhällsbyggararenan på Strandvägen i Visby. Bland årets seminariearrangörer fanns Sveriges Byggindustrier, Byggherrarna, Svensk Byggtjänst, Byggcheferna, byggmaterialkoncernen Saint Gobain och de ledande installatörsorganisationerna.

– Alla seminarier lockade många engagerade besökare och mellan evenemangen var vår lounge flitigt använd för samtal mellan branschföreträdare, politiker och journalister. Det allra mest välbesökta seminariet var Byggchefernas inslag ”Stoppa machokulturen” i samverkan med Byggnads, berättar Peters Söderberg, projektchef för Nordbygg som är initiativtagare till Samhällsbyggararenan.

Måndagskvällen branschmingel – med analys av Nordbyggs spanarpanel – lockade också många deltagare, cirka 150 personer.

”Övertyga mig så kan jag backa”
Flera ledande politiker öppnade dörrar för nya dialoger med branschen på årets Samhällsbyggararena. Under VVS-företagens inslag om ROT-bidrag pekade branschföreträdare på risken att vita jobb blir svarta i stor omfattning i och med regeringens neddragningar.

– Blir jag övertygad om att vi gör fel kan vi backa i frågan, sa Leif Nysved, ledande socialdemokrat i civilutskottet – det riksdagsutskott som hanterar bygg- och bofrågor.

”Kontakta oss om behov av nya regler”
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplans stadssekreterare Conny Wahlström (mp) öppnade för dialog med branschen gällande den allt snabbare digitaliseringen av fastigheter:

– Ser ni behov av lag- och regeländringar så ta kontakt med mig! Vi på regeringskansliet ser inte alla utvecklingslinjer och behov, och det tar tid att få fram nya anpassade regelverk. Vi vill ha dialog med branschen.

”Tydliga krav ger kreativa lösningar”
Under många seminarier och samtal om utveckling inom samhällbyggnadsbranschen togs behovet av tydligare kravställning upp.

– Kommuner behöver ta reda på vilka kvaliteter medborgarna vill ha i sin stad. Utifrån det kan de formulera krav att ha med i förhandlingar med byggherrar. Ställs kraven kommer de kreativa lösningarna, menade Göran Cars, professor på KTH och stadsbyggnadsutvecklare för Kiruna kommun under Byggherrarnas seminarium ”Hur bygger vi det nya Sverige?”.

Resursfrågor i fokus

Frågan om resurser hamnade i fokus; hur ska markresurserna hanteras klokt, hur ska vi få fram ekonomiska resurser till allt det som behöver byggas och hur kan branschen locka till sig mänskliga resurser och kompetens i tillräcklig omfattning?

Under Samhällsbyggararenans avslutande lunchsummering på torsdagen menade Lisa Deurell, VD på Paradiso Arkitekter, att även mark i villaområden behöver användas till förtätning. Byggindustrins chefredaktör Staffan Åkerlund ansåg att finansieringsfrågan måste lösas snabbt och gladdes åt att ledande politiker under Almedalsveckan lyft ämnet.

Flera inslag på arenan handlade om hur branschen kan locka fler medarbetare genom bland annat ett forcerat mångfalds och jämställdhetsarbete. Detta var temat för bland annat installatörssektorns gemensamma mingel på onsdagskvällen.

”Oerhört kul med all positiv respons”
– Det känns oerhört kul med all positiv respons på årets upplaga av Samhällsbyggararenan i Almedalen. Det verkar som att Nordbygg med detta koncept, efter bara två år, är på god väg att skapa en riktigt bra mötesplats för samhällsbyggare under Almedalsveckan, säger Peter Söderberg.

Redaktionen