Varje år exponeras över 80 000 personer för kvartsdamm på byggarbetsplatser. I november förra året trädde Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kvartsdamm i kraft. Företag som inte implementerar säker hantering av dammet riskerar sanktionsavgifter, framför allt då personal som hanterar det kan drabbas av dödliga sjukdomar som KOL, Silikos och lungcancer. Ramirent har både kunskapen och utrustningen som möjliggör för byggarbetsplatser att undvika 99 procent av kvartsdammet.

– Vi har vad som krävs för att skapa en säker arbetsmiljö utan exponering av kvartsdamm. På våra kundcenter finns både skyddsutrustning och anpassade produkter i kombination med kunnig personal som gärna svarar på frågor gällande säker hantering av kvartsdamm, säger Jonas Söderkvist vd Ramirent.

På Ramirents kundcenter runt om i landet har personalen utbildats i de nya föreskrifterna från Arbetsmiljöverket gällande kvartsdamm. Föreskrifterna, som trädde i kraft den 2 november 2015, syftar till att fler företag ska arbeta förebyggande för att undvika kvartsexponering.

Utrustningen som krävs är bland annat luftrenare, skyddsmasker, stoftavskiljare och dammstos. Alla större maskiner för håltagning och kapning kan utrustas med tillbehör som suger upp dammet eller binder det med vatten.

Kvarts finns i våra vanligaste bergarter och du exponeras för kvartsdamm vid bilning, borrning, slipning och sågning i sten eller berg. Men även vid dammande grusvägar och sopning av gator.

 

Redaktionen