På uppdrag av Vellinge kommun bygger Vellingebostäder ett äldrecentrum i Höllviken, Omtankens Hus, ett mycket bra exempel på hållbart byggande och innovativa lösningar. Projektet är den största miljösatsningen hittills i kommunen, och i hela Malmöregionen.

Vellingebostäder arbetar i strategisk partnering tillsammans med Skanska Sverige som är totalentreprenör. Anders Larsson, VD Vellingebostäder:

– Vi möter marknadens tuffaste miljökrav och målsättningen är att nå nära noll i miljöpåverkan och en miljömässigt mörkgrön byggnad.

Målsättningen är att uppnå Skanskas miljöklassning, Skanska Color Palette, Deep Green – Mörkgrönt i Skanskas Gröna Karta. Mörkgrönt överstiger med råge miljöprestanda i miljöcertifierade hus inom de utvalda ämnesområdena energi och materialval. Omtankens Hus målsättning är att generera lika mycket energi som behovet, att allt byggavfall återvinns eller återanvänds och att alla inbyggda material som till exempel inredning, lim, fogar och isolering är hållbara miljöval. Fastigheten är projekterad för miljöbyggnad Silver med ambitionen Guld inom områdena energi och materialval.

Helén Larsson Riis, distriktschef Skanska Sverige Region Hus Syd:

– Den energi som används varje år kompenseras med lika mycket förnybar primärenergi, som huset behöver för värme, kyla, varmvatten och fastighetsel. Långsiktigt innebär detta minskade driftskostnader och ett ökat fastighetsvärde. 66 procent av Omtankens Hus tak är täckt av solceller – totalt 822 stycken.

Dessa producerar mer än 200000 kWh, vilket motsvarar en energiförbrukning om 14 miljoner LED spotlights som är tända dygnet runt under ett år, eller som motsvarar den årliga uppvärmningen av 10 villor.

Systemet kompletteras med ett bergvärmesystem vars åtta borrhål försörjer huset med värme och tappvarmvatten. På returledningarna tillbaka till borrhålen utvinns kyla som sänker storköket och vårdcentralen inomhustemperatur under årets varmaste dagar.

– Processen från start, vi fick uppdraget 2014 då ingen detaljplan fanns, till upphandling och byggstart 2016 har gått snabbt. Alla parter, inklusive ägarna Vellinge kommun, var eniga om att man ville göra skillnad för miljön, för dagens kommuninvånare och för kommande generationer. Samarbetet fungerar utmärkt och alla parter är starkt engagerade och känner stor stolthet över projektet, avslutar Anders Larsson.

Planerad inflyttning är under första kvartalet 2018.

Foto: Annika Andersson, Vellingebostäder

Redaktionen