Redaktionen Publicerat 29th Maj

Vinnova beviljar medel till en innovationstävling där digitala koncept för delningsekonomi i bostadsmiljö ska utvecklas....

a sthlm
Redaktionen Publicerat 29th Maj

COWI utvecklar sin miljöverksamhet i Stockholm genom tjänsteområdena Miljöplanering och miljökonsekvensbeskrivning (MKB),...

Redaktionen Publicerat 29th Maj

Efter en snabb handläggning av Varbergs kommun har detaljplanen för Sunnvära 8:3 vunnit laga kraft och bygglovet för...

a gront
Redaktionen Publicerat 28th Maj

I lördags presenterade lulturminister Alice Bah Kuhnke, bostadsminister Peter Eriksson och miljöminister Karolina Skog...

a simm
Redaktionen Publicerat 26th Maj

Arkitekten Hans-Ludwig Stell från Münster i Tyskland har utvecklat ett sofistikerat modulsystem för en- och tvåplanshus....

a halsobrunnen
Redaktionen Publicerat 26th Maj

NCC säljer logistikprojektet Önskebrunnen i Brunna för ett överenskommet fastighetsvärde om cirka 150 miljoner kronor....

a kiruna
Redaktionen Publicerat 26th Maj

Den 24 maj flyttades den första av totalt åtta kulturbyggnader i  Kiruna till sin nya plats – till foten av berget Luossavaara....

a helab
Redaktionen Publicerat 25th Maj

Träbyggandet har stark medvind i Sverige och globalt. Träbyggnadsboomen märktes också på det rekordstora intresset för...

Redaktionen Publicerat 24th Maj

Regeringen har beslutat att anställa Anders Sjelvgren som generaldirektör och chef för Boverket. Han har närmast tjänstgjort...

a money hus
Redaktionen Publicerat 24th Maj

Barometerindikatorn sjönk från 112,6 i april till 111,0 i maj, men pekar fortsatt på ett mycket starkt läge i ekonomin....