På fredag den 19 maj invigs anhörigboendet Hjältarnas hus vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Efter ett års byggande invigs Hjältarnas Hus med en ceremoni och rundvisning för samarbetspartners och särskilt inbjudna gäster.

Det är ett unikt samarbete. Västerbottens läns landsting har byggt huset och hyr ut det till föreningen Hjältarnas Hus som driver verksamheten.

Till Norrlands universitetssjukhus remitteras svårt sjuka barn och deras familjer från de fyra nordligaste länen. En del har lång väg till Umeå, ibland upp till 70 mil, vilket inneburit att familjer har levt splittrade under barnets sjukhusvistelse.

I och med Hjältarnas Hus kan barnen bo tillsammans med sin familj under påfrestande behandlingsperioder, oavsett om sjukhusvistelsen sträcker sig över ett par dagar eller månader.

Tid: fredag den 19 maj, kl. 11.00–13.00 ca. Invigningsceremonin startar kl. 11.45.
Plats: Hjältarnas Hus, sjukhusparken, Norrlands universitetssjukhus, Umeå.

Medverkande:
Medverkar gör bland annat representanter för Västerbottens läns landsting och barnsjukvården, föreningen Hjältarnas hus, Barncancerfonden, entreprenör och arkitekt samt familjer som har erfarenhet av hur det är när en familjemedlem drabbas av sjukdom.

Bild: White arkitekter
Redaktionen