Miljöbyggnad, det ledande svenska systemet för miljöcertifiering av byggnader, kommer under 2017 uppdateras till en ny version. Den nya versionen har nu släppts på remiss för samtliga intresserade parter att lämna synpunkter på.

Arbetet med att ta fram en ny version inleddes under 2015 och har engagerat över 200 personer från den svenska bygg- och fastighetsbranschen samt akademi och övriga intressenter. Under arbetet har varje del av Miljöbyggnad granskats och diskuterats och hela systemet har setts över. Miljöbyggnads grundsyfte har alltid varit att erbjuda en svensk miljöcertifiering som följer svenska lagar, regler samt EU-direktiv. Med den nya versionen fortsätter man på det spåret. Ledstjärnan har varit att Miljöbyggnad även i fortsättningen ska driva på utvecklingen. Samtidigt ska Miljöbyggnad givetvis också passa för de som bara vill säkerställa att man klarar lagkrav och miljömål.

– Att ta fram en ny version av Miljöbyggnad har varit en utmaning, men det har också varit väldigt givande, säger Catarina Warfvinge, chef för Miljöbyggnad på Sweden Green Building Council. Det finns ett så stort engagemang i branschen för det här, det visar hur viktigt systemet har blivit.

Under sensommaren förra året hölls ett antal seminarium, där man kunde komma med synpunkter på ett första utkast som släpptes i juni. Projektet fick även in stora mängder synpunkter via e-post och telefon. Totalt lämnade 36 företag och organisationer synpunkter. Dessa har sedan varit till stor hjälp för projektet när remissversionen har tagits fram.

– Miljöbyggnad 3.0 är en milstolpe i SGBC:s utveckling. Sedan starten 2011 har antalet byggnader som Miljöbyggnad-certifieras vuxit snabbt. Miljöbyggnad kräver noggrann uppföljning i färdigt hus för godkännande. Det har stor påverkan på hela bygg-, fastighets- och energisektorn och med den nya versionen tar vi ett stort steg mot ökad kvalitet och hållbarhet i byggandet, säger Bengt Wånggren, VD för Sweden Green Building Council.

Redaktionen