Mjöstornet i norska Brumunddal norr om Hamar, omfattar cirka 15000 kvm, blir över 80 meter högt och får 18 våningar. Det blir världens högsta trähus och innehåller bland annat lägenheter, hotell och kontor.
Moelven Limtre AS är totalunderentreprenör i projektet och trä8-element utvecklade av Moelven Töreboda blir bjälklagselement i de tio nedersta våningarna av Mjöstornet.

Arthur och Anders Buchardt på AB Invest AS och totalentreprenören HENT AS har ingått totalentreprenadkontrakt för bygget av Mjöstornet. Moelven Limtre ska leverera limträ, kerto- och massivträkonstruktioner för bygget av tornet och simhallen i projektet.

– Detta är ett svar på det ”gröna skiftet” och ett bevis på att trä är ett material som kan utmana traditionella lösningar även på höjden, samt möjliggöra klimatriktigt byggande bara man tänker tillräckligt offensivt, säger byggherren Arthur Buchardt.

Kontraktssumman är cirka 500 norska miljoner. För Moelven Limtre är avtalet med HENT värt 47 norska miljoner.

En våning per vecka
Byggstarten för Mjöstornet var den 1 april i år. Gräv- och grundarbeten samt gjutningar pågår under våren och sommaren. I september installeras de första prefabricerade träkonstruktionerna. Målet är att hinna med en våning per vecka. I april 2018 ska stommen till alla våningar vara klara. Då väntar inredningsarbeten, stomkompletteringar och installationer.

I mars 2019 ska Mjöstornet stå färdigt och tas över av AB Invest. Samtidigt med bygget av Mjöstornet pågår bygget av simhallen intill, vilket ställer stora krav på samordning av arbetet för att klara säkerheten.
Mjöstornet kommer att bestå av limträ i pelare, bjälkar och diagonaler, bjälklagselement av limträ och kerto, fasader som element i trä samt massivt trä i hiss- och trappschakt.

– Vi blir totalunderentreprenör för bygget av höghus och simhall i projektet och har ansvar för alla byggnationer och konstruktioner ovanför betongfundamentet. Vi levererar bärande skelett i trä som är uppbyggt av limträfackverk i fasaderna som stabiliserar byggnaden och bär tyngden, säger Rune Abrahamsen, chef för Moelven Limtre.

Ingen slump
– Arthur Buchardt, en känd investerare och hotellbyggare, är uppvuxen i Brumunddal. Han vill visa att det går att bygga sådana här typen av projekt på ett mer hållbart sätt. Det är inget slumpmässigt val, Brumunddal ligger i Ringsaker kommun där mycket av norsk träindustri finns, inklusive Moelven Limtre, säger Rune Abrahamsen.

Moelven Limtre har byggt flera prestigeprojekt i trä; stora träbroar, utbyggnaden av Gardemoens flyplats alla arenor till OS i Lillehammer och det höga trähuset i Bergen, som tidigare var världens högsta.

Trä8-elementen används i de tio nedersta våningarna där hotell och kontor ska finnas. I de översta sex våningar används betongelement som golv, vilket ger fördelar akustiskt sett, men framför allt ger det den tyngd huset behöver för att klara stabilitetskraven vid svängningar i stark vind. Moelven Limtre anlitar Sweco för att göra statiska och dynamiska beräkningar av höghuset.

Utmanare
– Det unika med trä8 är att det är en utmanare till de traditionella systemen i stål och betong. Det finns inga andra rimliga system att konkurrera med dem än med det pelarbalksystem i trä som vi har. Vi har lagt ner mycket tid på produktutveckling, akustiktester och utveckling av konstruktioner och ritningar, Johan Åhlén, VD för Moelven Töreboda AB.

– Därför är det extra roligt att tekniken har spritt sig till vårt systerföretag i Norge som nu ska använda det i världens högsta trähus. Trä8 tas nu till nya höjder och vi har bara sett början på vad det kan användas till. Det är ett erkännande för ett byggsystem som vi har utvecklat i många år, säger Johan Åhlén.

För tillfället byggs hus med trä8-systemet i Skövde, Örebro och Linköping. Tidigare har systemet använts i olika projekt i Stockholm, Falun, Töreboda, Göteborg och Växjö.

Björn Asplind

På bilden:
Mjöstornet omfattar cirka 15000 kvm, sträcker sig över 18 våningar och innehåller bland annat lägenheter, hotell, kontor, restaurang och tillhörande gemensamma utrymmen. Totalhöjden är över 80 meter.
Illustration: Voll Arkitekter