Nu är om- och tillbyggnaden av en av Sveriges mest välbesökta Icabutiker klar – ICA Maxi Helsingborg.
Arbetet, utfört av MVB, har krävt stor kreativitet och kommunikation för att inte störa de 70000 personer som veckovis besöker butiken. Nu förväntas besöksantalet stiga ytterligare.

I Helsingborg ligger en av Sveriges mest besökta Icabutiker, ICA Maxi Helsingborg. MVB är byggbolaget som anlitades för att utföra om- och tillbyggnaden av butiken som startade i januari i år.

Åt ICA Maxi har det byggts en ny entré, gjorts fasadbyte samt ny utformning och ny beläggning på parkeringsplatsen. MVB:s uppdrag har också varit att bygga till nya lokaler åt Systembolaget på cirka 1 250 kvm varav 850 kvm butiksyta samt till Apoteket på cirka 300 kvm. För att inte störa den befintliga handeln fick hela bygget planeras minutiöst.

ab ica ny

– Vi planerade allt in i minsta detalj, med schemalagt nattarbete eftersom det inte fick dra över alls. Planeringsmässigt går det att likna vid hur man bygger och planerar arbeten som påverkar resande på vältrafikerade vägar, säger Johan Wellbro, platschef på MVB.

Planen för att göra bygget så osynligt för besökarna som möjligt bestod av flera delar. Först restes ett plank runt byggarbetsplatsen, som all lossning och lastning fick ske innanför. Planket kunde förutom att dölja bygget dessutom användas som informationsvägg där butiksbesökarna kunde läsa om vad som hände.

– Vi är imponerande av hela byggprocessen, särskilt då besökarna sagt att de knappt märkt av bygget trots att det pågått sedan nyår, säger Magnus Carlsson, Icahandlare på ICA Maxi Helsingborg.

Och ytterligare en framgångsfaktor är de regelbundna möten som företrädare för MVB, ICA Maxi och fastighetsägaren haft under hela projekteringen. Till exempel kunde man genom mötena snabbt åtgärda det faktum att entrékarusellen, enligt standard, snurrade motsols – men butikens besöksflöde istället gick åt andra hållet. Varvet kunde ändras och 70000 personer slapp korsa varandras vägar in och ut ur butiken.

Nu väntas ännu fler besökare till butikerna som officiellt invigdes i början av november.

Redaktionen