Målning prioriteras inte enligt stor underhållsenkät.

I Industrifaktas löpande enkät med Sveriges större bostadsbolag och fastighetsägare visar det sig att en tredjedel av de tillfrågade ökade sin underhållsvolym under 2016 jämfört med året innan.

Drygt hälften hade en oförändrad underhållsvolym. Intervjuerna signalerar en ökad aktivitet för 2017-2018. I år väntas nästan hälften av de intervjuade bostadsbolagen och fastighetsägarna öka sin underhållsvolym jämfört med 2016. Badrum och stammar är fortsatt i fokus när det gäller vilka byggnadsdelar som ska underhållas eller moderniseras den närmsta tiden.

Men även fönster och fasader ser ut att få ett stort utrymme i underhållsbudgeten. Det är intressant att notera att många av bolagen tror att utvändig målning kommer att minska i omfattning samtidigt som yttre underhåll och fasader totalt sett har hög prioritet.

Energisparåtgärder är i fokus generellt. Enligt intervjuerna verkar detta dock i första hand beröra skalskydd och tak snarare än el- och ventilationsinstallationer, som får relativt låg prioritet i undersökningen i januari år.

Redaktionen

Källa: Industrifakta AB