När ska vi i Sverige börja leverera en ventilationslösning till småhus som uppfyller kraven på komfort och miljö?
Sedan många år är standardlösningen för villor, frånluftsvärmepump + golvvärme.
Merparten av husköparna förstår inte vad resultatet blir innan de flyttar in i huset! Varken husleverantör eller byggnadsinspektör tycks heller lämna information om detta.

Det här anser Hans Östberg, ägare av Östberg Group AB.

När ett hus ventileras med frånluftsvärmepump i kombination med golvvärme blir resultatet följande:
* Det är helt omöjligt att filtrera tilluften på ett tillfredsställande sätt. Detta innebär att inomhusluften blir mycket sämre än utomhusluften!
* Tilluften sugs helt ouppvärmd in genom öppningar i väggen! Det fruktansvärda drag/kallras som uppstår när minus 5 – 30 gradig luft blåser rakt in i rummet medför, allt som oftast, att tilluftsventilerna stängs och ventilationen upphör helt i det aktuella rummet. Dessutom medför ju detta att den utlovade värmepumps- kapaciteten reduceras.
De flesta husägare som drabbats av detta är mycket missnöjda, speciellt med bristen på komfort. I våra grannländer levereras däremot merpaten av småhusen, sedan flera år, med kontrollerad ventilation med energiåtervinning (FTX).

Vad är då fördelarna med en bra ventilationsanläggning med FTX jämfört med frånluftsventilation i kombination med golvvärme:

1) 85 % energiåtervinning ur ventilationsluften över hela året. (Gäller både värme- och kylåtervinning).
2) Tempererad tilluft. Användaren väljer själv tilluftstemperaturen. Oftast plus 18 – 20 grader.
3) Dragfri ventilation.
4) Tilluft som filtreras med finfilter. Detta innebär att inomhusluften blir betydligt bättre än utomhusluften.
5) Garanterad ventilation i alla rum. Gäller även om ett fönster öppnas i ett rum. OBS! Om ett fönster öppnas i ett rum vid frånluftsventilation så går nästan all tilluft genom det rummet och ventilationen uteblir i andra rum! Alltså kan inte kravet i BBR på ventilation i alla rum garanteras.
6) Behovsstyrt ventilationsflöde. När ingen vistas i huset kan ventilationsflödet reduceras.
7) Lågt undertryck i bostaden.
8) Minimerar inträngande markradon.
9) Braseldning utan rökproblem i bostaden.
10) Automatisk nattkyla vid behov.
11) Automatisk kylåtervinning vid behov.
12) Godkänd komfort. Termiskt klimat enligt BBR 6:4
13) Godkänd miljö. Garanterad ventilation i alla rum samt filtrerad tilluft med finfilter.

Många tror att frånluftsvärmepump + golvvärme är den bästa och billigaste lösningen för uppvärmning och ventilation av småhus. Istället så borde den lösningen över huvud taget inte förekomma eftersom den inte uppfyller kraven på komfort och miljö.

I tävlingen ”Teknikupphandling av kombinerade värme- och ventilationssystem för energieffektiva småhus” som energimyndigheten och småhustillverkarna utlyste under förra året så presenterade Östberg Group AB en lösning som innebär att hela husets uppvärmning, inkl. tappvarmvatten, samt kontrollerad ventilation med energiåtervinning kan levereras till ett mycket konkurrenskraftigt pris. Denna lösning uppfyller alla krav på komfort och miljö förutom att drifts- och livscykelkostnad blir lägre än med frånluftsvärmepump.

Hans Östberg