Sveriges Ingenjörer presenterar en ny undersökning kring svenskarnas relation till ny teknik, innovation, hållbarhet och den framtida samhällsutvecklingen.

Den 30 maj når Sveriges Ingenjörers två år långa innovationsresa, Idélandet Sverige, sin slutdestination i Aula Medica i Stockholm. I samband med detta presenterar SIFO och Sveriges Ingenjörer en undersökning – ”Hopp och innovation”- som visar att en stor majoritet av svenskarna anser att ny teknik kan lösa framtida samhällsutmaningar. ”Hopp” är den helt dominerande känslan när man tänker på teknikens möjligheter att lösa globala utmaningar. Ingenjörer upplevs som innovativa och intelligenta, tätt följt av kreativa. 82 procent av svenskarna anser att ingenjörsyrket är ett framtidsyrke.

– Allmänheten (73%) är positiv till ny teknik och upplever att teknikutvecklingen har gjort livet bättre för oss vanliga människor. Att de sätter stort hopp till teknisk innovation för att lösa de globala utmaningarna bekräftar vikten av ingenjörernas utbildning, arbete och forskning, säger Ulrika Lindstrand, ordförande för Sveriges Ingenjörer.

Gällande framtida samhällsutmaningar i världen ligger Sverige enligt de flesta svenskar i framkant inom rent dricksvatten, rening av avlopp och minskad barnadödlighet.

– Hela 84 procent av svenskarna anser att den svenska tekniken är avgörande för vårt lands konkurrenskraft. Detta om något visar på ingenjörens centrala roll i både samhällsutvecklingen och näringslivet, säger Ulrika Lindstrand.

Om Sveriges Ingenjörers SIFO-rapport – Hopp och innovation:
Svarande: Svenska allmänheten 18-79 år
Metod: Kantar Sifos webbpanel
Antal intervjuer: 1000
Fältperiod: 20 februari – 1 mars 2017

Resultat
Drygt 8 av 10 (82%) tror i hög utsträckning att ingenjörsyrket är ett framtidsyrke, endast 1 procent tror att det inte är det.
De egenskaper som flest förknippar ingenjörer som yrkesgrupp med är att de är innovativa och intelligenta, följt av kreativa.
Det ord flest tänker på när de tänker på teknikens möjligheter att lösa globala utmaningar är hopp (58%). Personer över 65 år (66%) är mest benägna att välja ordet ”hopp”.
Mer än hälften, 55 procent, uppger att de använder ny teknik i hög utsträckning. Endast 12 procent menar att de ogärna använder ny teknik. Fler män (67%) än kvinnor (43%) och yngre, 18-29 år (69%) samt 30-49 år (63%), jämfört med äldre, 50-64 år (42%) samt 65+ åringar (42%), uppger att de gärna använder ny teknik.
73 procent menar att den tekniska utvecklingen de senaste tio till tjugo åren gjort livet bättre för vanliga människor.
Hela 84 procent tror att den tekniska utvecklingen är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Män (89%) och personer i åldern 65+ år (89%) uppger i högre grad än sina komplementgrupper att den tekniska utvecklingen är avgörande för konkurrenskraften.
De framtida samhällsutmaningar i världen där flest tror att lösningen finns i ny teknik är rening av avloppsvatten (75%), hållbar energi för alla (74%) samt hållbara städer och samhällen (73%). Majoriteten tror också att rent dricksvatten (68%), att ge god sjukvård till alla (61%) samt minska barnadödligheten (58%) är utmaningar som ny teknik kan lösa.
En majoritet av svenskarna tror att svensk teknik ligger före andra länder inom rent dricksvatten (71%), rening av avloppsvatten (69%) samt att minska barnadödligheten (62%).
Cirka hälften (49%) uppger att svensk teknik ligger före andra länder inom hållbar energi för alla, hållbart nyttjande av skog och mark samt god sjukvård till alla.

Bild:  Marek Skupinski

Redaktionen