Moderna installationer, utbyggnad under marknivå och rum för dubbelt så mycket personal. Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017 gick till ombyggnaden av Eastmaninstitutet.

En klassisk funkisbyggnad för specialiserad folktandvård från 1936 med bevarad karaktär vid Vasaparken i Stockholm.

Det q-märkta huset på Dalagatan 11 har omsorgsfullt renoverats i enlighet med ursprungsuppförandet, en genomgripande teknisk upprustning har genomförts och lokalerna har tillgänglighetsanpassats.

a rot
Stolta vinnare av ROT-priset 2017. Klas Taberman, MVB Öst, Erik Hirsch, Stockholms läns landsting Locum och Johan Janssen, Nyréns Arkitektkontor.
Foto: Thomas Andersson

Syftet med den aktuella ombyggnaden var att anpassa byggnaden till moderna och ändamålsenliga lokaler, som inrymmer alla Folktandvårdens specialistmottagningar. Detta har möjliggjorts genom en kraftig utökning av antalet behandlingsrum från 43 till 61 rum. Dessutom har byggnadens logistiska kapacitet förbättrats för att lättare hantera transporter av olika slag. Ekonomisk hållbarhet har varit ett av ledorden under ROT-arbetet och många delar av originalmöblemang och material har återbrukats.

– Det här är ett bra exempel på hur ett duktigt projektteam kan anpassa en 80-årig byggnad till en högspecialiserad verksamhet med dagens krav. Eastmaninstitutet är för stockholmarna en välkänd byggnad och institution. Att man fortfarande har samma typ av verksamhet som huset ursprungligen byggdes för är verkligen ett tecken på långsiktig hållbarhet, säger Elisabeth Martin, vd för Stockholms Byggmästareförening.

a Eastmaninstitutet_F0007_N10
Foto: Björn Lofterud

Beställare: Stockholms läns landsting, genom Locum AB
Arkitekter: Nyréns Arkitektkontor AB
Entreprenör: MVB ÖST AB

Juryns motivering:
Ombyggnaden av Eastmaninstitutet har gjort det möjligt att samla alla Folktandvårdens specialistmottagningar i det gamla q-märkta huset. Med bevarade arkitektoniska kvaliteter bibehålls lokalernas öppenhet och volym samtidigt som antalet behandlingsrum utökats kraftigt och antalet anställda kunnat fördubblas. Stora byggtekniska utmaningar med krav på minimal synlighet av tekniska försörjningssystem, förbättrad logistik och ökad tillgänglighet har genomförts till måttlig produktionskostnad. Lång hållbarhet genom användning av beständiga material, god arbetsmiljö och goda samarbetsformer mellan beställare, brukare, projektörer och entreprenör har präglat ombyggnadsarbetet.

– Att kombinera ihop det gamla fina huset med moderna krav på ventilation, energi och kyla, och samtidigt få en fungerande verksamhet. Det var utmaningen och det svåra.

Det sade Klas Taberman – stolt arbetschef och pristagare för byggentreprenören MVB Öst AB – vid prisutdelningen på fredagssmorgonen på Kulturhuset i Stockholm.

MVB Öst delar 2017 års ROT-pris med beställaren Stockholms läns landstings fastighetsbolag Locum och Nyréns Arkitektkontor.

Tegelsten med segerinskription, blombukett och ära delades ut av juryns ordförande Anna-Greta Leijon.

Jury Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2017:
Anna-Greta Leijon, ordförande, f.d. Skansenchef
Jan Wejdmark, Newsec
Anders Larsson, Thetis AB
Kauno Grönberg, Janark Arkitekter AB samt vinnare av ROT-priset 2016

Om ROT-priset:
Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris är ett årligt pris som tillkommit för att främja ombyggande i Stockholm. Priset delades ut första gången 1992 och ges till den beställare, byggentreprenör och arkitekt som bäst tillvaratagit byggnadens särdrag och kvaliteter och/eller gett fastigheten en ny användning på ett elegant sätt.

 

Thomas Andersson