Nu placeras Djulö gamla skola på Gula listan. I sina rivningsplaner tar Katrineholms kommun varken hänsyn till klubbade strategiska program eller lokal opinion, menar Peter Sörensen på Byggnadsvårdsföreningen.

Svenska byggnadsvårdsföreningen har idag placerat Djulö gamla skola på Gula Listan, en nationell lista över särskilt värdefulla och utpekade kulturmiljöer som hotas av rivning, ovarsam ombyggnad eller eftersatt underhåll.

– I samtliga planer och program som tidigare figurerat har det funnits en tydlig konsensus kring vikten av att värna Djulö gamla skola. I de planer för Djulö som nu presenteras har kulturmiljön så plötsligt raderats ut till förmån för åtta hus med sjöutsikt. Det är olyckligt när enskilda kommunalråd eller tjänstemän på eget bevåg agerar stick i stäv såväl med av kommunfullmäktige klubbade långsiktiga strategiska riktlinjer och mål, som med professionell sakkunskap och lokal opinion. Genom att agera på ett sådant vis underminerar man förtroendet inte bara för politiken i sig utan för de demokratiska processer som ligger till grund för samhällsplaneringen. Av denna anledning har vi valt att idag placera Djulö gamla skola på Byggnadsvårdsföreningens Gula lista, kommenterar Peter Sörensen från Svenska byggnadsvårdsföreningen.

Redaktionen