Campus Åkanten på Sidsjövägen i Sundsvall totalrenoveras och utökas med en ny tillbyggnad och blir totalt 11 000 kvm stor. Den nya tillbyggnaden kommer främst att innehålla undervisningslokaler och kontor som blir synliga genom invändiga glaspartier.

Sundsvall fortsätter att stärka sitt fäste som universitetsstad genom att SKIFU, som står för Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, på uppdrag av Mittuniversitetet bygger nya Campus Åkanten. En fastighet intill Campus Åkroken totalrenoveras och byggs samtidigt ut med en ny kontors- och undervisningsbyggnad.

Modernisera

Byggnaden består av en huskropp i vinkel där det befintliga huset på 8 000 kvm i stort sett har endast stommen kvar för att göra det möjligt att modernisera lokalerna. Den nya tillbyggnaden om ca 3 000 kvm får ett modernt arkitektoniskt formspråk som sticker ut.

– Vi arbetar med för kommunen strategiskt viktiga byggnader. Den nya byggnaden kommer att bli ett lyft för hela campusområdet, säger Peter Clemin, vd på SKIFU.

Projektet utförs som en samordnad generalentreprenad där Rekab Entreprenad är general- och byggentreprenör. Planförslaget och den nya byggnaden är formgiven av Tyréns arkitektbyrå. Rivningsarbetet påbörjades i december 2014 och byggentreprenaden kom igång i april 2015.

– Byggnationen av den nya delen påbörjades ganska direkt efter att pålningsarbetet var slutfört. Nu reser vi stomme och bygger en våning i veckan i princip. Vi räknar med att ha tätt hus innan årsskiftet, säger Mikael Hamrin, platschef på Rekab Entreprenad.

Attraktiv miljö

För SKIFU och Mittuniversitetet är det viktigt att kunna erbjuda attraktiva miljöer och möjlighet att skapa platser där studenter och personal möts på ett naturligt sätt.

De fastigheter som berörs av projektet är Förrådet 4, som förvärvats av SKIFU för ändamålet, samt Grönborg 8 där SKIFU bygger Sundsvalls nya kreativa centrum, ett projekt som ska främja innovation och företagande i regionen. För att klara lärarutbildningarnas lokalbehov byggs även Förrådet 4 ut med en helt ny del.

Större delen av lösa och bärande delar i den gamla byggnaden från 1940-talet har rivits för att ge plats åt mer luftig och modern planlösning. Både den gamla och nya byggnaden består av fem plan varav den nya har lite högre takhöjd.

För att skapa en helhet putsas den gamla och nya tegelfasaden i vitt. Den nya byggnaden består till stora delar av prefabricerad stomme och stål med glaspartier. Trapphuset och kommunikationsdelarna går i stål och glas.

Öppenhet

– Tanken är att studenterna ska kunna sitta och titta på olika föreläsningar som pågår. Idag vill man ha öppenhet och lite högre takhöjd. Det ger bättre rymd och atmosfär, säger Peter Clemin.

Den befintliga entrén renoveras och två nya entréer byggs i nybyggnadsdelen. På innergården blir det plats för en aktivitetsyta med bänkar där studenterna kan mötas, en beachvolleybollplan och en basketplan. I den befintliga byggnaden kommer det att finnas uppehållsrum, lärarrum och utbildningssalar medan det i den nya tillbyggnaden blir i stort sett enbart samlingsytor och utbildningssalar, gradäng- och cases-salar.

Hela projektet är en total investering på ca 150 miljoner kr. Första inflyttningen beräknas till juni 2016.


Fakta: Campus Åkanten, Sundsvall

Vad: Om- och tillb till undervisningslokaler & kontor på Västermalm

Byggtid: maj 2015-november 2016

Byggherre: SKIFU AB

Byggnadsentreprenör: Rekab Entreprenad AB

Arkitekt: Tyréns AB

Värde: Cirka 150 miljoner kr.


Kim Hall

Foto: Tyréns och SKIFU