Bygma var tidigt ute med att driva frågan vad hållbart byggande betyder i praktiken för byggentreprenören. Redan för två år sedan ordnade man, tillsammans med kommunföreträdare, sakkunniga och leverantörer en hållbarhetsturné på flera orter runt om i Sverige.

Syftet var att väcka nyfikenhet, inspirera och förklara värdet av hållbart byggande för lokala byggentreprenörer. Nu deltar man som enda bygghandel på Ekobygg på Kistamässan i Stockholm den 22-23 november.

Bygma är den enda bygghandeln som kommer att delta på mässan där hållbart byggande står i fokus. Det är första gången som Bygma deltar på Ekobygg, som tidigare var en fristående mässa och som nu är en del av helhetskonceptet Smarta städer.

ab bygma

– För att bygga hållbart behövs det noga planering av material i kombination med systemtänk, något som kräver kunskap hos både byggentreprenören och byggmaterialhandeln. Ekobygg är också ett sätt för oss att ta del av den kunskap som finns inom andra områden, så att vi kan förmedla den vidare och förklara hur det lönar sig för en mindre byggentreprenör att bygga hållbart, säger Urban Johansson, vd för Bygma Gruppen AB.

Bygma var för två år sedan först ut av alla bygghandelskedjor att bli medlem i Sweden Green Building Council (SGBC), som verkar för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i byggbranschen. Något som skapat goda förutsättningar för grönt byggande. Bygma satsar också stort på digitala lösningar för att underlätta insamlingen av den dokumentation som är nödvändig för att uppnå miljöcertifieringar på byggnader, oavsett om det är småhus eller större byggnadskomplex.

– Det finns inga genvägar till hållbart byggande. Kvalitet och kunskap är vad det handlar om. Det är avgörande vad man bygger in för material och att man har god kunskap om materialens hållbarhet. Att vara på plats på en mässa där grönt byggande och hållbar stadsutveckling står i fokus ligger i linje med vår syn på hållbarhet och kvalitet. Genom att bland annat erbjuda digitala verktyg för att enkelt hitta de hållbara alternativen vill Bygma bidra till denna utveckling, säger Urban Johansson.

Mässan är tänkt att vara en mötesplats där de tekniska förutsättningarna och de senaste innovationerna kan presenteras och möta användare, kravställare och beslutsfattare från hela samhällsbyggnads­sektorn.

Redaktionen