Branschföreningen SPEF som samlar den svenska puts- och murningsbranschen inleder nu ett riksomfattande arbete att ta fram riktlinjer för kvalitetssäkrade fasadarbeten. Kvalitetssäkringen, Säker Fasad, ska omfatta allt fasadarbete som föreningens medlemmar utför.

– Vi inledde den här satsningen redan för ett par år sedan med riktlinjer för putsfasader på lätta stommar, berättar SPEF:s ordförande Per Hallgren. Nu tar vi nästa steg som innebär att vi inom kort ska kunna erbjuda Säker Fasad för alla typer av fasadarbeten våra medlemmar utför.

Säker Fasad innebär att fasadentreprenören är utbildad och certifierad för att montera eller utföra den aktuella fasadtypen. Vidare ska fasadsystemet vara testat och godkänt av oberoende provningsorganisation gällande bland annat brand, hållfasthet och fuktskydd. I Säker Fasad ingår även kontroller av oberoende tredjeparts kontrollant. Säker Fasad utförs med tio års funktionsgaranti.

– Med det här kommer alla kunna få Säker Fasad på sina murade och putsade fasader, förklarar Per Hallgren. Även om vi inte hunnit med att ta fram alla riktlinjer är våra entreprenörsföretag specialutbildade för murat och putsat arbete enligt vårt CFE-program. Med Säker Fasad ökar vi kundtryggheten ytterligare ett steg.

SPEF är ursprungligen en förening för murnings- och putsningsentreprenörer. I höstas beslutade föreningen om ombildning och blir nu en rikstäckande branschorganisation där även leverantörer av material och system ingår.

– Det är 50 år sedan SPEF bildades och utvecklingen är idag så pass snabb och komplex att vi måste samla alla krafter inom branschen när det gäller att ta fram branschanvisningar driva utbildningar och värna miljö och säkerhet både för vår personal och våra kunder. Därför är det glädjande att vi nu fått en ännu starkare organisation som kan fortsätta att utvecklas och bidra till bättre byggande , avslutar Per Hallgren.

Redaktionen