Jernhusen presenterar nu konceptet för nästa planerade satsning i Region City – Älvtornet. Byggnaden avses bli 19 våningar hög och innehålla nya stationsfunktioner och kommunikationsnära arbetsplatser för en växande region.

Tillsammans med Jubileumstornet, den satsning som Jernhusen presenterade förra året, möjliggörs förbindelsen mellan dagens Centralstation och västlänkens nya Station Centralen.

– Älvtornet är också andra steget i Region Citys stadsutveckling mot älven och vårt mål är att erbjuda attraktiva arbets- och mötesplatser i stationsnära lägen, säger Urban Hammarlund, regionchef affärsområde Stadsprojekt på Jernhusen. 

Från tornet syns älven och operan och längre ned i huset möter byggnaden stationens utbud, Bergslagsparken och den nya Hisingsbron.

Lagom till att Göteborgs stad firar 400 år 2021 öppnar Jernhusen portarna till Jubileumssatsningen som presenterades 2016. Vid slutet av 2023, när Västlänken öppnar vid Göteborgs Centralstation, planeras Älvtornet stå klart.

Hjärtat i västra Sverige utgörs av stationsområdet i Göteborg – Region City. Här vill Jernhusen skapa en väl fungerande station och samtidigt bygga en stadsdel där regionen möter staden och gör det möjligt för fler att välja kollektivtrafiken. Just nu pågår ett samarbete mellan Jernhusen och Göteborgs Stad för att skapa en detaljplan för området.

Fakta Älvtornet:
17000 kvadratmeter kontorsyta
2000 kvadratmeter handel
Skede: Planeprocess pågår
Byggstart beräknas bli under 2019

På bilden:
Region City med Älvtornet och Jubileumstornet från Nordstans nordsida
Illustration TMRW

Redaktionen